Welkom op de site van onze kerk

GKv Enschede-Noord zomer Lasondersingel twente

Van harte welkom op de site van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van
Enschede-Noord.

U hebt het gebouw misschien wel eens met eigen ogen gezien: de Noorderkerk op de hoek van de Lasondersingel / Deurningerstraat. Met toren en klok, soms met klokgelui, kunt u het niet missen. Daar komt de gemeente van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt bijeen. We houden op zondag onze erediensten, zowel in de ochtend als 's middags. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Als kerk van Christus hebben we ook kerkdiensten op de christelijke feestdagen.

Door de week zijn de gemeenteleden op allerlei gebied actief. Er wordt onderwijs aan de jeugd gegeven over de Bijbel. Ook mannen en vrouwen komen met regelmaat bij elkaar om Gods Woord te bestuderen. We zijn zelfs een knutselzolder rijk waar creatieve mensen hun talenten laten zien.

U mag ook wel weten dat met regelmaat gebeden wordt voor de stad Enschede. En als u een medebewoner bent kan het ook zo gezegd worden: wij roepen God aan in gebed om het goede voor onze stadsgenoten. Om meer te weten te komen over wat ons beweegt en waar we mee bezig zijn nodigen wij u uit onze site verder te bekijken.

Vacature

De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) Enschede-­Noord is een gemeente van circa 680 leden.
Naast een kerkenraad kennen wij een dagelijks bestuur, dat verantwoordelijk is voor de interne organisatie. Samen met de drie andere GKV-­kerken vormen wij de GKV gemeenschap in de stad Enschede. Er is een nauwe samenwerking met de lokale zusterkerken CGK en NGK.
 
Wij zoeken voor de duur van in eerste instantie twee jaar een
 
Kerkelijk werker (m/v 0,6 fte)
 
voor de gemeenteopbouw en het jeugdwerk.
 
Je werkt in dienstverband van onze kerk, aansturing vindt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad plaats. Voor wat betreft de inhoudelijke kant van je werk maak je deel uit van het pastorale team, dat bestaat uit de predikant en de twaalf ouderlingen. In dit team worden de doelen, taken en te verwachte resultaten van alle leden in onderling overleg bepaald en geëvalueerd. 
 
Wat verwachten wij van jou?
Je werkzaamheden zijn vooral, binnen de bestaande structuren, gericht op het motiveren, stimuleren en begeleiden van het wijkgericht werken als kerndeel van onze gemeenteopbouw. Het doel is al diegenen die een bijzondere (pastorale) taak hebben in het wijkwerk te leren en te begeleiden in het methodisch en procesmatig handelen. Daarnaast is er ook een taak voor je weggelegd om dezelfde vorm van begeleiding uit te voeren binnen de structuur van het jeugdwerk. Het begeleiden en stimuleren van de jeugdcoaches, de geloofsgroepen en het jeugdteam.
 
Aan welke eisen moet je voldoen?
Gepassioneerd en professioneel kunnen werken op hbo-­niveau en meelevend lid zijn van de GKV.
Hebben van organisatorische kwaliteiten en een inspirerende persoonlijkheid met een samenbindende en creatieve werkstijl.
 
Als jij denkt in voldoende mate aan deze eisen te kunnen voldoen en je vindt de geschetste taken uitdagend dan nodigen wij je uit te solliciteren. Stuur daarbij je volledige C.V. mee.
Je kunt dit uiterlijk tot en met 1 september 2016 per email doen naar scriba@enschede-­n.gkv.nl
 

Alpha cursus

    

BEN JE OP ZOEK? HEB JE VRAGEN OVER HET LEVEN? WAT GELOVEN CHRISTENEN
EIGENLIJK? IS GOD LIEFDE?

MISSCHIEN HEB JIJ DEZE VRAGEN OOK. EN MISSCHIEN WIL JE ZE NU EINDELIJK WEL EENS STELLEN. DAN IS DIT HET JUISTE MOMENT OM EEN ALPHA CURSUS TE VOLGEN. EN DAT KAN OOK IN ENSCHEDE!

Wanneer?           21 september 2016
Waar?                 Blikopener, Wilhelminastraat 18, Enschede
Aanmelden?       Via telefoon, website, mail of social media
Meer informatie kun je vinden op onze website www.alphaenschede.nl 
en je kunt ons volgen op
Facebook            www.facebook.com/alphaenschede 
Twitter                 www.twitter.com/AlphaEnschede 
Instagram            www.instagram.com/alphaenschede 

Verder kun je ons ook gewoon bellen of mailen natuurlijk:
Telefoon              0621202045
Mail                     alphacursusenschede@gmail.com

Wat is Alpha?
Alpha geeft jou de mogelijkheid om in tien avonden en een weekend de basis van het christelijk geloof te ontdekken. Vrijblijvend en open.
Samen eten is de start van iedere avond. Daarna staat elke avond één vraag centraal. Bijvoorbeeld: Wie is Jezus? Wat is bidden? Hoe zit dat met de Heilige Geest? Eerst krijgen we hierover informatie en daarna is er in kleine groepjes de mogelijkheid om door te praten. Hier is ook alle ruimte voor jouw eigen vragen en gedachten.

Waarom meedoen?
Je kunt allerlei redenen hebben om mee te doen. Omdat er vragen zijn waar je niet uitkomt. Omdat je je afvraagt wat er in de wereld gebeurt en waar je toekomst ligt. Of gewoon omdat je nieuwsgierig bent. Wat jouw reden ook is, je bent welkom bij Alpha. Omdat we jou belangrijk vinden.

Hoe?
Geef je op, alleen of met familie, vriend(in) of collega. Dat kan via onze website, maar je kunt ook even bellen naar 0621202045 of mailen naar alphacursusenschede@gmail.com. Of kom gewoon naar onze introductie avond op woensdag 21 september 2016. De cursus wordt gehouden in "de Blikopener" aan de Oldenzaalsestraat 75 in Enschede. We beginnen met een maaltijd om half zeven.

Meer info op www.alphaenschede.nl

Enschede film maken

Enschede film maken

Jaarthema 2015/2016: Wandelen met God

In hoofdstuk 5 van Genesis lezen we van Henoch dat hij wandelde met God (NBG). De NBV heeft het in 5 : 22 en 23 over "Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God". Dit mooie beeld willen we voor het komende seizoen gebruiken als leidraad voor de huisbezoeken en om daarmee ook in de wijken, kringen en Bijbelstudiebijeenkomsten aan de gang te zijn. Het zal bekend zijn dat het onderwerp geen keurslijf is. U kunt in een situatie verkeren dat andere zaken eerder de aandacht vereisen.
Vanuit het hoofdthema willen we aandacht geven aan vier activiteiten van onze ‘wandeling' met God: BIJBEL LEZEN – BIDDEN – BEZINGEN – BEZOEKEN. Leesmeer...