Welkom op de site van onze kerk

GKv Enschede-Noord zomer Lasondersingel twente

Van harte welkom op de site van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van
Enschede-Noord.

U hebt het gebouw misschien wel eens met eigen ogen gezien: de Noorderkerk op de hoek van de Lasondersingel / Deurningerstraat. Met toren en klok, soms met klokgelui, kunt u het niet missen. Daar komt de gemeente van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt bijeen. We houden op zondag onze erediensten, zowel in de ochtend als 's middags. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Als kerk van Christus hebben we ook kerkdiensten op de christelijke feestdagen.

Door de week zijn de gemeenteleden op allerlei gebied actief. Er wordt onderwijs aan de jeugd gegeven over de Bijbel. Ook mannen en vrouwen komen met regelmaat bij elkaar om Gods Woord te bestuderen. We zijn zelfs een knutselzolder rijk waar creatieve mensen hun talenten laten zien.

U mag ook wel weten dat met regelmaat gebeden wordt voor de stad Enschede. En als u een medebewoner bent kan het ook zo gezegd worden: wij roepen God aan in gebed om het goede voor onze stadsgenoten. Om meer te weten te komen over wat ons beweegt en waar we mee bezig zijn nodigen wij u uit onze site verder te bekijken.

Vakantiezondagen 7 Gereformeerde Kerken Enschede, GKv-CGK-NGK

Aanvang van de diensten om 09:30 uur en 16:30 uur

Datum       Locatie*     Gemeenten         Voorganger              mo/mi

30 jul.        NGK           NGK                     A.J. Mol                    morgen

 GKV-Z.                 A. Groenink             middag

 CGK-O.

      GKV-O.       GKV-O.                 M.H.T. Biewenga     morgen

  GKV-N.                 A.J. Mol                   middag

      CGK-W.       CGK-W.                F. Pathuis                morgen

  GKV-W.                 M.H.T. Biewenga    middag

6 aug.        GKV-N.        NGK                      M.H.T. Biewenga    morgen

  GKV-N.                  H. de Vries(Hattem)middag

  CGK-W.

      CGK-O.       CGK-O.                  J. Dekker                 morgen

  GKV-Z.                   A.J. Mol                    middag

      GKV-W.       GKV-W.                   A.J. Mol                    morgen

  GKV-O.                   M.H.T. Biewenga     middag

13 aug.       NGK           NGK                        A.J. Mol                    morgen

 CGK-O.                    R. de Lange             middag

 GKV-O.

       CGK-W.     CGK-W.                    J. Dekker                 morgen

 GKV-W.                     A.J. Mol                   middag

       GKV-Z.**    GKV-Z.                      Matthijs vd Welle    morgen

 GKV-N.                      J. Dekker                 middag

20 aug.       GKV-Z.**    NGK                          F.G. aan het Rot     morgen

 GKV-Z.                       A.J. Mol                   middag

 GKV-W.

       CGK-O.     CGK-O.                      A.J. Mol                   morgen

GKV-N.                       J.H. Dunnewind      middag

       GKV-O.     CGK-W.                      J. Dekker                 morgen

GKV-O.                       F.G. aan het Rot      middag

 

*NGK: Lasonderkerk, Lasondersingel 102 GKV-Noord: Lasondersingel 18 GKV-Oost: Oosterkerk, Wilhelminastraat 18 GKV-Zuid: Zuiderkerk, Haaksbergerstraat 118 GKV-West: Immanuëlkerk, Wicher Nijkampstraat 95 CGK-Oost: Renatakerk, Brinkstraat 70 CGK-West: Maranathakerk, Tweede Emma­straat 60. **GKV-Zuid: Morgendienst aanvang 10:00 uur, inloop met koffie 09:30 uur.

Save the Date 9 September

Aanstekelijk christen

Thema huisbezoek over 2016 – 2018

Eerste fase : 2016/2017                                                          “ We zijn  zó RIJK !! “

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat is het toch een mooie tijd wanneer een echtpaar in verwachting is van een baby.

Het wonder van de geboorte geef tranen van spanning en blijdschap. Op de zondag van de Doop zijn meer generaties ontroerd. Er is een feest in de kerk. De eeuwige God wil zorgen voor dat kleine pasgeboren mensje. Hij is een verbintenis aangegaan die alle aardse banden in de schaduw stelt.

Daarmee hebben de ouders een hele klus op hun schouders. Te midden van  alle drukte, van zoveel taken is er ook de opvoeding. Met name de geloofsopvoeding vraagt veel. Wat zijn kinderen rijk wanneer ouders dicht bij de Here leven. Wat krijg je veel mee wanneer vader en moeder leven als volgelingen van Jezus zowel in  woorden als in daden. In woorden maken ze duidelijk wat Gods liefde voor hen betekent. In de praktijk van elke dag krijgt dat geloof handen en voeten. Het is heel belangrijk dat het levende voorbeeld klopt met wat er gezegd wordt.  

Bovendien is het leven van een kind van God – als het goed is – een eenheid. In  die zin dat de geloofsopvoeding zich richt op het hoofd, als op het hart en ook de handen. Een mens is een geheel. Het verstand doet mee, het hart wordt aangesproken en er wordt een appel gedaan op het handelen. Wen er nooit aan dat je een kind van God mag zijn : God heeft de mensen zo lief, dat hij zijn Zoon naar de aarde stuurde om daar slachtoffer te worden. Als een Lam werd hij geslacht waardoor de zonden van de mensheid worden verzoend. En door die verzoening mag je kind van God zijn.  

Sta daar zo bij stil, laat het binnen komen, zodat je hart er warm van  wordt. Als gevolg van een warm hart wil je daar ook mee aan de slag. Je wil het delen met je naasten…”   wie wil het horen, wie wil het te weten komen : GOD HEEFT DE MENSHEID LIEF ! “

Door nog een andere invalshoek te kiezen kun je de rijkdom van het christelijk geloof beseffen : neem kennis van de traditie. Luister naar wat je wordt overgeleverd. Oudere generaties kunnen de jongeren aansteken met hun liefde tot en hun vertrouwen in God. Hun levenservaring kun je niet dan tot je schade links laten liggen. Stel vragen, toon interesse, sta open voor wijsheden van vroeger. Het is niet te hopen dat ouderen conservatief zijn, maar wel dat ze de rijkdommen van een leven met Christus conserveren om daarmee de jongeren rijk te maken. Laten ze vertellen hoe ze de liefde en de nabijheid van God hebben ervaren. En die rijkdom mogen ze aan de volgende generatie doorgeven : als je je hart open stelt voor God, als je wilt gaan voor Jezus, dan zal er rust en blijheid komen.

De kerk mag geen museum worden. De kerk is steeds een kerk in de tijd. Dan is er de roeping om met de toekomst bezig te zijn. Kijk als christenen vooruit. Het mooiste is wanneer traditie en toekomst elkaar uitdagen, elkaar bevruchten, elkaar sterker maken. De traditie is diep geworteld. Wie op de toekomst gericht is bouwt voort op het verleden en stelt vragen aan het heden en ziet uit naar wat komt.

Rijk zijn met het verleden is niet hetzelfde als behoudzucht. Conservatisme is op den duur vruchteloos.

Om een voorbeeld te noemen. Een paar decennia geleden was het de gewoonte dat een catechesegroep van een  bepaalde leeftijd ( rond de 18 á 20 jaar ) compleet belijdenis van het geloof aflegde. Wie daarvan afweek was een buitenbeentje.

Vandaag zien we dat jongelui belijdenis van hun geloof afleggen op persoonlijke overtuiging. En die kan qua leeftijd sterk variëren : van 17 tot 23 jaar. Wie beseft dat God zijn / haar leven leidt, wie leeft van de zorg en liefde van God, geeft zijn leven aan de Heer Jezus. Daar is Gods Geest aan het werk.

Speelde eerder mogelijk de gewoonte een sterke rol en was de groep van  bepalende betekenis. Vandaag kan individualiteit tot individualisme vervallen. Dat ieder beseft een uniek persoon te zijn is mooi. Daarvoor mag je God danken. Maar er schuilt dit gevaar in dat jouw persoon te belangrijk wordt. De mensen moeten naar jouw pijpen dansen, jij bepaalt je eigen koers. De kerk, de groep heeft dan het nakijken.  Ideaal is een combinatie van beiden : je hoort ergens bij als gemeentelid en tevens ben je persoonlijk verantwoordelijk voor je keuzes en daden. Jij bent uniek, maar je zet je in voor je broers en zussen. Wat een rijkdom is het wanneer elk lid van de gemeente met haar/zijn unieke gaven zich inzet voor de gemeente.

Wie leerling van Jezus Christus wil zijn heeft veel kansen om zijn  Heiland beter te leren kennen. Jezus volgen doe je niet in je eentje. Je bent met je doop al opgenomen in het Gezin van God. Je hebt heel veel broers en zussen – die jij niet uitgekozen hebt ! Daar zit een lastige kant aan : er zijn broers en zussen die jou ( totaal ) niet liggen. En dat zal andersom ook het geval kunnen zijn. Toch zal zo’n ‘samengesteld ‘ gezin veel kunnen bieden. Een aards gezin heeft vaak maar een soort cultuur, gedrag, gewoonten. Het gezin  van God is multi-cultureel ! Je kunt elkaar verrijken in hoe je met God omgaat, hoe je Jezus lief hebt, hoe je door de Geest geleid wordt.

Ga ervoor om elkaar te dienen als kerkelijk gezin.

Bij de doop is dat al beloofd. Laat dat geen belofte zijn op de manier van de Jakobus brief : je keek in de spiegel en even later weet je niet meer wat je gezien hebt. Beloofd = beloofd !

We zetten een paar momenten op een rij.

 Tijdens de eredienst spreek je elkaar niet. Maar de dienst zelf zal stof opleveren om over na te denken. Er is naderhand gelegenheid elkaar te spreken. En natuurlijk mag je het dan over vakantie en de tuin hebben, maar neem de uitdaging aan de dienst aan de orde te stellen. En dan dieper dan : de strop van de dominee zat wat scheef. Durf als eerste eens te vragen wat je broer of zus met de preek doet; of wat de preek met de broer of zus heeft gedaan. En ga zo verder samen op zoek naar de rijkdom van Gods Woord.

Er zijn gemeenteleden die graag lezen; die kunnen op die manier te kust en te keur in christelijke lectuur. Er zijn  vast wel gemeenteleden die met u willen brainstormen over wat u gelezen hebt. Dan moet je wel een balletje opgooien. Niks gaat vanzelf.

Bijbelstudiegroepen zijn  er genoeg. De kerkenraad pleit ervoor binnen  de eigen wijk een kring te bezoeken of op te zetten met het oog op het delen van de rijkdom van het geloof. Hoe mooi is het wanneer je met elkaar meeleeft, met elkaar de Bijbel bestudeert, samen zingt en door de Geest geleid mag groeien in geloof.

Om de dag goed te beginnen zijn  er sites, of apps of…..met een Bijbelwoord voor de dag.

Een paar dagen in retraite gaan kan voor jaren een stimulans betekenen. Je beseft je rijkdom wanneer je je daar op concentreert. Het dagelijkse leven leidt zo snel af. Kies ervoor, neem de tijd voor God. Investeer in wat niet vergaat.

Dat kan ook door op een goed gekozen moment een Bijbelvers te lezen op de manier van lectio divina. Dat hebben we geleerd van de monniken in de kloosters. Noem het maar : geconcentreerd Bijbel lezen. Je leest een tekst meerdere malen. Bid op enig moment om de heilige Geest.  Probeer intussen de betekenis van wat je leest  te overdenken. Neem vooral de tijd, kauw als het waren op de woorden. Ga vervolgens na waar je voor zou kunnen bidden. Ook is het mooi wanneer je vanuit het gedeelte ( dat moet echt kort zijn ) aangespoord wordt om iets aan te pakken : ‘waar moet ik in veranderen’ ; ‘waar moet ik werk van  maken’ ; ‘hoe kan ik mijn medemens anders benaderen’.  ……….enz.

Het is makkelijk een van de voorbeelden hierboven aan te pakken waarbij je je het meeste op gemak voelt. Durf de uitdaging aan iets heel nieuws te beginnen. Oh, zo’n groep lijkt me best eng; waarom zou ik niet…?  Uitwisselen van ervaringen en ideeën is altijd verrijkend. Bedenk dat je over en weer elkaar wijzer kunt maken. Denk daar niet te gering over. De Geest is ons beloofd, al bij de doop !

Stap eens uit je comfortzone. Ga eens na wie er als single in je wijk woont. Is het niet een idee hen eens uit te nodigen, wat nog enger is : bij hen op bezoek te gaan. Wie weet wat voor moois je daar ontmoet. Het is bekend dat wanneer verschillende generaties elkaar ontmoeten dat als fijn wordt ervaren. Oud en jong hebben  elkaar wat te vertellen. Waarom moet dat altijd georganiseerd worden ? Pak aan, doe iets verrassends.

Stilstaand water gaat rotten, stinken en wordt op den duur onvruchtbaar.

Al het voorgaande is bedoeld om de rijkdom die we van God ontvangen steeds bewuster te bekijken, te overdenken, met als bedoeling dat we dat met anderen (gaan ) delen. Eerst binnen de kerk; dat is vaak veiliger, maar Gods Blijde Boodschap is voor de wereld bestemd. Dat Evangelie mag niet in de kerk opgesloten worden.

Volgelingen van  Jezus zijn zout, licht, een stad op een berg.

En dat delen van je rijkdom kun je op meer manieren vorm geven : door woorden, via internet, sociale media en gewoon met je handen, in de praktijk van het leven.

Nemen we als voorbeeld het beeld van de christen die vreemdeling is.

In  Psalm 39 : 13 lezen we : “…want een vreemdeling ben ik, bij u te gast..”  De dichter heeft het moeilijk. Hij roept God aan hem te helpen. Hij is immers een vreemdeling. Hij heeft geen vaste veilige plek. Maar hij weet dat God hem gastvrij ontvangt. Bij de HERE God is hij veilig.

In Hebreeën 11 lezen we over gelovige  voorouders. Zij wisten zich ook vreemdeling. En dat maakt dat ze altijd vooruit kijken, naar het nieuwe leven dat beloofd is.

Als je zo in het leven staat gaat je hart uit naar de vluchtelingen die huis en haard zijn  kwijt geraakt. Je leeft met ze mee, bid voor hen en help voor zover mogelijk. We hebben toch ons burgerrecht in  de hemel ?! Filippenzen 3 : 20.

Wie rijk is in God wil een ander laten delen in die rijkdom.

 

GESPREKSPUNTEN                                                                  Hoe rijk ben ik ?!

================                                      

1/  de gemeente belooft om de ouders te steunen in de geloofsopvoeding; hoe gaat dat concreet in zijn  werk……bij jou ?

2/ welke afwegingen maak je als het gaat om tijd voor : werk, sport, kerk,familie, geloof, Bijbel ; vertel over je motivatie.

3/ opvoeding waarbij woorden en daden met elkaar kloppen hebben meer effect dan 10 preken; noem fijne en verdrietige dingen van de geloofsopvoeding die jij kreeg.

4/ als je zelf open bent in een gesprek zal de ander ook opener worden; laat je gevoel maar blijken.

5/ ervaar jij Gods liefde; kun je een voorbeeld geven waaruit dat blijkt ?

6/ of ervaar je Gods liefde niet of nauwelijks; zou je dat wel willen ?

7/ weten anderen hoe jij hierin staat ? wie betrek jij bij je geloofsproces ?

8/ geef aan wat jou raakt in het werk van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest (afzonderlijk).

9/ op welke volgeling van Jezus ben  jij jaloers ? waarom ? wat heeft die persoon waar jij zo naar verlangt ?

10/ op welke manier kun jij groeien in het ontvangen van  Gods liefde ?

BIJBEL :

-        Psalm 8 = rijk met de Schepper  ( idem Psalm 104 en 149 )

-        Psalm 78 : 70-72 =  God kiest de herder / Herder ; de schaduw van Christus.

-        Spreuken 8 =  de wijsheid van God gekregen, de schaduw van Jezus

-        Jesaja 12  = een loflied op Gods redding

-        Matteus 5 – 7  = de Bergrede, NT- grondwet van Gods Koninkrijk

-        Matteus 7 : 24 – 27  =  Jezus onderwijs serieus nemen is ernaar handelen

-        Hand. 2 : 43 – 47 en 4 : 32-35 = de ‘ideale’ gemeente…niet zondeloos ( Hd. 5 )

-        Rom. 12 : 9 – 21 = Paulus werkt de Bergrede naar meer kanten uit

-        1 Korintiërs 13 = het hooglied van de liefde; niemand kan zonder ( + h. 12 en 14 )

-        Efeziërs 3 : 14 – 19  =  bidden om de rijkdom in Christus

-        Kolos. 1 : 12 – 20  =  uit de duisternis naar het rijk van de Zoon gebracht

-         Tim. 6 : 6 – 10  =  tegenover Mammon de rijkdom in de Heer

-        Titus 3 : 3 – 7  =  Gods barmhartigheid is het scharnierpunt van dood naar leven

-        * Johannes –brieven met als thema : LIEFDE

-        Judas slot, v. 24, 25 =  loflied op Gods reddingswerk in Christus

-        Openbaring 21,22 =  het feest wat Christus’ volgelingen te wachten staat

 

Je bent jong en RIJK !

Het kan zijn  dat je de rijkdom die je hebt niet meer ziet. Je bent eraan gewend geraakt. Je wordt er niet meer heet of koud van. Dat is natuurlijk triest.

Ga eens terug in de tijd om je rijkdom weer te zien : elk pasgeboren kind is een wonder. En tegelijk is zo’n baby ontzettend afhankelijk. Leg het een paar dagen weg, doe er niets mee en het zal sterven. Wat geweldig dat vaders en moeders voor hun kinderen zorgen !

Dat is nogal logisch zul je zeggen.

Nou, maar hoe komen vaders en moeders aan hun spullen : eten, drinken en kleding.

Ja, je snapt het al : van God de Schepper.

Elk mens kan bestaan, in leven blijven, dankzij de Schepper van hemel en aarde.

En nu heeft die grote God gezegd : noem mij maar Vader. Om Jezus’ wil heb je die Almachtige als je Vader in de hemel. Hij zorgt elke dag voor jou. Is dat geen rijkdom ?!

Als je jezelf een beetje kent weet je dat je een zondaar bent. Misschien niet zo’n grote erge zondaar, geen moordenaar of inbreker, maar toch. Leugens om jezelf te redden uit een nare situatie. Kleine dingetjes stelen, roddelen, beloften vergeten, een hekel hebben aan iemand…………. je herkent vast wel die ‘kleine’ zonden.

En over elke zonde ( klein of groot ) is de heilige God heel boos. Daarom  worden we wel kinderen van Adam genoemd. En geen zondaar heeft het recht op Gods aarde te leven. Laat staan dat God met hem wil omgaan. Daar is God te heilig voor.

En nu is het heerlijke wonder gebeurd, dat Jezus, Gods Zoon, in mijn  plaats de boosheid van God heeft ondergaan : hij stierf aan het kruis op Golgotha. Wat betekent dat voor mij?  In  Jezus’ naam mag ik vergeving vragen, om hem mag ik God Vader noemen. Om het kruis mag ik eeuwig leven met God. Als dat geen machtige rijkdom is ?!

Wanneer we over de Heilige Geest horen komen er vaak vraagtekens tevoorschijn. Wie is hij en wat doet hij ?  Hij is God, net als de Vader en de Zoon. Hij is op Pinksteren in volle kracht naar mensen toe gekomen. Hij troost ons. Hoe doet hij dat ?  Hij maakt ons duidelijk dat Jezus onze Redder is. Hij spoort ons aan ons geluk bij Jezus te zoeken. Hij wijst ons de weg in ons ingewikkelde leven. Hij verzekert ons ervan dat we eeuwig bij God mogen zijn in zijn  heerlijkheid. En waarom ?  Omdat Jezus mijn Heiland is. Geloof in hem.

We zeiden al : ga eens terug in de tijd. Je bent gedoopt in de naam van de Drie Enige God : Vader, Zoon en Geest. Die machtige, liefdevolle en troostende God is met jou verbonden. Je mag in zijn Verbond leven.

Daarover lees je in de Bijbel. Daarover zing je in de kerk. Die verbintenis mag elke dag dat je leeft richting geven aan je doen en laten, of je nu sport, je huiswerk maakt, aan het feesten bent of………. leef met en voor de God van het Verbond. En laat anderen maar merken dat je RIJK bent.

Zo ben je een aanstekelijk christen. Dat is het thema voor 2016 – 2018

Een hartelijke groet van de kerkenraad.