Welkom op de site van onze kerk

GKv Enschede-Noord zomer Lasondersingel twente

Van harte welkom op de site van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van
Enschede-Noord.

U hebt het gebouw misschien wel eens met eigen ogen gezien: de Noorderkerk op de hoek van de Lasondersingel / Deurningerstraat. Met toren en klok, soms met klokgelui, kunt u het niet missen. Daar komt de gemeente van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt bijeen. We houden op zondag onze erediensten, zowel in de ochtend als 's middags. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Als kerk van Christus hebben we ook kerkdiensten op de christelijke feestdagen.

Door de week zijn de gemeenteleden op allerlei gebied actief. Er wordt onderwijs aan de jeugd gegeven over de Bijbel. Ook mannen en vrouwen komen met regelmaat bij elkaar om Gods Woord te bestuderen. We zijn zelfs een knutselzolder rijk waar creatieve mensen hun talenten laten zien.

U mag ook wel weten dat met regelmaat gebeden wordt voor de stad Enschede. En als u een medebewoner bent kan het ook zo gezegd worden: wij roepen God aan in gebed om het goede voor onze stadsgenoten. Om meer te weten te komen over wat ons beweegt en waar we mee bezig zijn nodigen wij u uit onze site verder te bekijken.

Link voor de middagdienst

Hier is de dienst van de NGK te volgen: https://ngkenschede.nl/kerkdiensten/live-luisteren.html

 

Aanstekelijk christen II

Huisbezoekthema 2017/2018          

Wanneer je in rijkdom zwemt ben je je er niet altijd van bewust hoe rijk je bent.
Denk aan Dagobert Duck. Wat een ondankbare eend !
De rijkdom die we als christenen hebben is nauwelijks in woorden uit te drukken.
Toch geven we een beperkte weergave van wat een volgeling van Christus heeft gekregen.
Wat is het machtig om God als je VADER te kennen. Hij zorgt voor jou, hij beschermt jou, hij draagt jou, hij…… En bedenk dat je van nature een ‘verloren zoon’ bent. Je was dood, maar je bent weer levend geworden in zijn liefdevolle armen. ( Lucas 15). We mogen stil worden wanneer we stilstaan bij de weg die GODS ZOON, Jezus Christus, is gegaan.  Om de mensheid ( en dus ook mij ) te redden kwam hij uit het hemels paleis en liet zich vernederen, ja hij gaf zich ten Offer. Hij redt ons van : Gods toorn, de tirannie van de duivel, de zonde en het lijden als gevolg van de zonde, de dood. In Betlehem is God heel dichtbij gekomen. Zijn naam zegt genoeg : IMMANUËL, God-met-ons.
Ken je ook het werk van GODS GEEST ? Hij leert ons onze zonde kennen. Op zich is dat niet leuk, maar wel noodzakelijk. De Geest is het die ons aan Jezus de Heiland verbindt. Hij troost ons, hij overtuigt ons van het eeuwige leven. Hij geeft de negenvoudige vrucht ( Galaten 5 ) en aan iedereen allerlei gaven. In zijn  kracht worden ( nu al ) alle dingen nieuw.

Laat het tot je doordringen hoe rijk we zijn met zijn Woord, de Bijbel, het Evangelie. Dat Woord is ook zichtbaar, tastbaar in de Doop. Nog meer zintuigen doen er mee wanneer de gemeente Avondmaal viert. God de Drie Enige komt ons zeer tegemoet in de sacramenten. Het is steeds weer de Blijde Boodschap in een notendop : kernachtig en rijk.

Terwijl duidelijk is dat geloof iets heel persoonlijks is mag je je rijk weten met je broers en zussen. In allerlei beelden tekent de Bijbel ons Gods volk als een eenheid.
De gemeente is als een lichaam, een kudde, een gebouw. Dan is duidelijk dat we niet zonder elkaar kunnen.  Hoewel ook dat niet altijd even makkelijk is : we mogen elkaar zien als geschenken aan elkaar. Dank u, Heer van de kerk, voor zoveel begaafde familieleden om mij heen.  Juist in de variatie zit de rijkdom : handig met handen, goed in regelen, muzikaal, warm-hartig, helder in onderwijzen, knap met financiën……….

En als we dan ook nog beseffen dat we in geloof de Bruid van  Jezus Christus zijn, dan kan het niet op !  Wat een toekomst,wat een vooruitzicht. We zijn op weg naar het grootste van alle feesten : de Bruiloft van het Lam. We mogen eindeloos gelukkig zijn bij en met en door de Heiland, onze Redder, die onze Man is. Die liefde is ongekend, maar het Feest is ons beloofd. De Geest schrijft die liefde in ons hart.
En dat alles heeft als doel : alle eer voor eeuwig aan God, de Drie Enige.

 

WAT TE DOEN MET AL DIE RIJKDOM ??

Iedereen kent natuurlijk die irritante eend. En we  denken : zo ben ik echt niet.
Misschien is het voorbeeld een beetje vervelend.
Maar de vraag is : wat doen we met de rijkdom die God ons heeft gegeven ?

Wie rijk is wil graag zijn rijkdom delen……….met mensen die hij mag.
Met familie, vrienden en……..met onbekenden ? Oei ! Dat is een lastige.

Kijk dan vooreerst naar Hem die jou rijk heeft gemaakt. Waarom deed hij dat ?
“ Want Gods had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft “.
GOD HEEFT DE WERELD LIEF !

Als die liefde ook mijn hart vol heeft gemaakt verlang ik ernaar een aanstekelijk christen te zijn. Je hart is je kern, je startmotor, de bron van denken, voelen, doen en beleven.
Daar begint de motivatie om anderen aan te steken met Gods liefde.
Je diaconale hart neemt er de tijd voor, besteedt er geld aan, is vervuld van warmte voor je  medemens.
Met een pastorale instelling lees je de Bijbel, laat je je door de Geest onderwijzen en groei je als volgeling van Christus.
Liefde, barmhartigheid, wijsheid en nog veel meer, wat een rijkdom. Daar wil je wat mee. Het is niet van jezelf. En het is niet voor jezelf. Je wil daarmee ‘de boer op’.
Laat ‘missionair’ geen hype of modewoord zijn, maar een aanduiding voor gedrevenheid om Gods Rijkdom uit te delen.

Op veel manieren kun je missionair zijn :
Het begint bij je hart. God moet je met zijn liefde ( steeds ) vullen. Luister en ontvang.
Vervolgens deel je wat je ontving met je familie, je vrienden. Daar kun je veilig oefenen in missionaire gesprekken. Vergeet ook je twijfels, strijd en moeiten niet te benoemen.
De cirkel kan groter worden : wees open over wat je bezielt met je sportteam, je collega’s, buurtbewoners. Schroom niet nieuwe mensen te ontmoeten. Als ze ontdekken dat je kerkganger bent komen er zomaar vragen.
Deel je ervaringen ( positief en negatief ) met de kring, in de Bijbelstudiegroep, in de wijk, na kerktijd bij de koffie. Je kunt elkaar bemoedigen, verrijken, tips geven en groeien in vrijmoedigheid. Er is vast een moment om met elkaar te bidden om kracht van de Geest.

 

Een niet volledige opsomming; zoek naar mogelijkheden, gebruik ze….in geloof. Je bent iemand die zaait. Gods Geest geeft de groei en de vrucht. Daar hoeven wij niet over in te zitten.
Op je werk : je houding kon wel eens meer doen dan een gesprek ( leesbare brief )
Bij het sporten en tijdens de derde helft ; soms onverwachte kansjes.
Doe mee met buurtactiviteiten : elkaar ontmoeten is het eerste; dan uiteraard ook belangstelling tonen ( uiteraard van  harte  ).
Als je dat een beetje beheerst : via sociale media, internet, weblog………..
Waarom niet een ingezonden brief in de krant ?
Ook voor enquêteurs zou je best eens tijd kunnen nemen om je te uiten over het belang van geloof voor de buurt, op politiek terrein of met welk thema men u ook bevraagt
Vrijwilligerswerk is er te over : Zonnebloem, Present, HIP, buurthuis……..als je voor nop tijd besteedt roept dat vragen op; dan heb je dus het (ant-) woord / Woord.

Ook zijn er nogal wat georganiseerde activiteiten :
Athletes in Action
Evangelisatie & Recreatie
Buurtmaaltijd
Gasten-diensten
Umodja
Open kerk
Aandacht aan zwervers-in-de-stad

De Bijbel biedt ons meerdere teksten en beelden die ons kunnen  motiveren aanstekelijk christen te zijn. Vergeet niet Gods Geest erom bidden.

Genesis 12 : 3 “….alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij…”
Psalmen 2 : 8 “…en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom “.
Psalmen 96 : 3 “ Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties zijn wonderdaden “.
Jona 4 : 11 “  …zou ik geen verdriet hebben om Ninevé …?   “
Matteus 5 : 14 “ Jullie zijn het licht der wereld…een stad boven op een berg… een lamp in het donker..”
Romeinen 12 : 14 vv. ( een heerlijk gedeelte over onze houding, ons gedrag )  : ’’ stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven “.
2 Korintiërs 3 : 3 “ …u bent een brief van Christus…”
Kolossenzen 4 : 4 “ Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren : vriendelijk, maar beslist “.

Voor wie verder wil lezen enkele titels :

Graham Tomlin ‘ Een kerk die verrast ‘ (zie hieronder samenvatting)

Mark de Boer ‘ Nooit meer evangeliseren ‘

H. Drost ‘Zaaien’ ‘Planten en groeien ‘ uit de serie Woord en Wereld 105 en 106

Tim Chester en Steve Timmis ‘ Total Church ‘ als ‘groeiboek ‘ uitgegeven door de Media Alliance.

Idem ‘ Kerk, het Evangelie centraal in je kerk ‘.

Uitgave door ForumC  ‘ Geloof in de wetenschap ‘

K.vd. Geest ‘ Kerk, waar ben je ? ‘  

C.J.Haak ‘Kerk in de 21-e eeuw ‘.

Tim Keller ‘Centrum-kerk ‘

 

Voor jongeren

Je bent jong en je wilt wat…………..evangeliseren bijvoorbeeld.

Mogelijk dat je de voorgaande drie pagina’s  een beetje veel van het goede vond, wel, laten we de kern nog een keer weergeven.

Probeer de rijkdom te ontdekken die je als kerkmens hebt : je hebt de Bijbel gekregen. Daarin staat Gods liefde verwoord, ook voor jou. De kern van het Evangelie is dat Jezus Christus aan het kruis gestorven is en daarmee Gods toorn heeft gestild. Door die toorn zouden we voor altijd verloren gaan. Door te schuilen achter het kruis is er eeuwig leven.
Wie in  Jezus gelooft is verzoend met God. Hij / zij ontvangt de Geest.

Het middel dat God gebruikt om zijn Boodschap aan ons uit te delen is : de Bijbel.
Daarnaast wordt het Evangelie zichtbaar gemaakt door doop en avondmaal. Daarin speelt de Heilige Geest een belangrijke rol. Hij bemiddelt om zo te zeggen de redding. Hij is de brug tussen mensen en Christus de Redder.

Wanneer je naar de kerk kijkt valt die mogelijk een beetje ( of erg ) tegen.
Wel, de kerk heeft menselijke trekken : de kerkenraad bestaat uit mensen. Regels zijn door mensen opgesteld. Elk kerkmens is een zondaar…………ook jij !!
Dus de kerk als iets moois zien vraagt GELOOF.

Al die verschillende mensen zijn bij elkaar gebracht door Jezus, de Heer van de kerk. De Geest bindt hen aan elkaar. Dan is het de bedoeling dat de kerk groeit. Meer mensen moeten horen van Gods Boodschap voor de mensheid. 
Wie Gods liefde heeft ontvangen wil niet anders dan die liefde doorgeven aan de medemensen. En dat kan op allerlei manieren.

Het belangrijkste is hoe je hart verbonden is met de Drie Enige God.
Hij houdt van jou, jij houdt van hem.
LIEFDE is de onmisbare motivatie om het Evangelie uit te delen.

Denk maar eens na welke gaven jij gekregen hebt om een aanstekelijk christen te zijn :
Door je houding op je werk
Op welke manier jij sport ( fair play en geen geroddel )
Hoe je praat ( over anderen )
Is het leven ( soms ) moeilijk; laat merken dat God jou helpt

Bedenk ten slotte dat jij de ander het geloof niet kan geven.
Wees een boodschapper van God, schaam je niet voor het Evangelie.
Weet dat God harten kan veranderen.

 

‘Getuig van Jezus, door je woorden en je daden ‘ 

 

Graham Tomlin ‘ Een kerk die verrast ‘

Enkele hoofdlijnen in een persoonlijke samenvatting door AJM

1/ ‘Evangelisatie die werkt en die niet werkt ‘.
De kerk moet interesse kweken door heldere christelijke levensstijl. Centraal moet Gods Koninkrijk staan. Er moet diepgang zijn. Authenticiteit is vereist. Leer en leven moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Een buitenstaander dient de kerk relevant te vinden, geloofwaardig. Helaas wordt het denken van buitenstaanders zelden geprikkeld.
(AJM : de relevantie van de bezoeker is nog niet die van God; daar moeten we ons niet door in de war laten brengen )

2/ ‘Moeten we dit doen ? ‘
Er bestaat spanning tussen de wereld en de kerk. De kerk dient de wereld te begrijpen. Dat kan door interesse, door vragen stellen. Wees als kerk ook duidelijk een teken van Gods Rijk. Trouw is daarvan een kenmerk, vanuit een sterk geloof.

3/ ‘ De Koning, het Koninkrijk, het Boek ‘.
Uit Marcus 11 leren we dat Gods tempel niet bedoeld is om als Gods volk je in op te sluiten, maar is een bedehuis voor alle volken. Rond Jezus is er een uitverkoren volk. We zien de lijn van Daniël ( Zoon des mensen ), naar Matteus 26 : 64 en Matteus 28 slot → JEZUS IS HEER !
Gods Rijk is bij alle volken te vinden. Het Rijk is beslist anders : kruis ipv. troon. Woord en daad zijn één. Naast Jezus is er geen koning.

4/ ‘ Het Koninkrijk, de kerk en evangelisatie ‘.
De heerschappij van Jezus bestaat in verzoening, vergeving; te ontvangen in de weg van geloof en bekering. Let op het verschil tussen Gods Rijk en de kerk. De Bergrede is in de lijn van de10 geboden fundamenteel. Wanneer de kerk een club wordt van gelijkgezinden verliest ze haar identiteit. De kerk is geroepen Gods waarheid tastbaar te maken; denk aan de incarnatie : Gods Zoon is mens van vlees en bloed geworden.
De gemeente is in leer en leven als hermeneut van het Evangelie, met Jezus in het centrum.  ( AJM : in mijn woorden ‘ aan de gemeente is af te lezen wat het Evangelie bedoelt ‘; alleen dan heb ik mijn aarzeling : vanwege de zwakte van kerkmensen wordt er tekort gedaan aan Gods Boodschap; laten we dat ook eerlijk toegeven ).
Besef voortdurend dat GOD aan het werk mis. Kerk en evangelisatie is geen mensenwerk.

5/  ‘Evangelisatie geeft me een schuldgevoel ‘.
De kerk heeft als taak interesse bij anderen te wekken, hen te prikkelen, hen uit te dagen. Toon dat je gelooft in een hoopvol leven. Laat zien hoe je omgaat met de dood. Blijf je christelijk gedragen, ook als het afwijkt van wat ‘men normaal vindt ’.  Petrus bemoedigt de gemeenten in hun moeilijke omstandigheden. 1 Petrus 3 : 15 “  Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden “.
Idem 1 Petrus 2 : 21 “ Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam “.
Leef in alle omstandigheden in  liefde, medeleven, heiligheid. Wees voor je buur een goede buur, wie het ook is, hoe hij zich ook gedraagt.
Dus geen hele bijzondere evangelisatieactiviteiten, maar een overtuigd christelijke levensstijl.

6/ Is mijn  kerk het bezoeken waard ?
Waarom voelen we ons ongemakkelijk als we aangespoord worden onze buren naar de kerk mee te nemen ? Is het zo dat je er zelf eigenlijk ook niet wil zijn ?
( AJM een goede vraag; schaam je je voor de boodschap of voor de vorm; nogmaals kun je nadenken over de vraag wat de relevantie is voor de gast, voor de kerk en voor God )
Evangelisatie is gericht op verandering. Evengoed is elke kerkdienst daarop gericht !
( AJM : is de voorganger zich daarvan bewust; evengoed de gemeente ? )
Bekering, verandering kan in een moment van crisis plaats vinden, maar ook in een lang proces. We kennen de bekeringen via crisis : Paulus, Augustinus, Luther, Wesley.
We kunnen ook spreken van wedergeboorte, zie Johannes 3.
Het is een hele uitdaging om zowel trouw aan de Schrift te zijn als cultuurgevoelig.
( AJM een sterk voorbeeld daarvan vind ik Tim Keller in  ‘Centrumkerk ‘. ) 
Om bezoekers te raken dienen kerkmensen vol van Christus te zijn.
Een rijke tekst is Efeziërs 3 : 16 – 19 ‘helemaal vol van Christus zijn ‘. Verlangen we om geestelijk te groeien ?!
Zoek naar de relevantie, zodat de zondag aan de doordeweekse dagen is verbonden.

7/  Veranderende gemeenschappen.
Jezus is zowel beeld van God als van de mensheid. De verzoening die Jezus Christus verdiend heeft wordt door de Geest uitgewerkt van  binnen in het hart. Zodoende komt de gelovige helemaal onder het bestuur van Christus, met heel zijn  leven.
< citaat van een jongeman ‘De reden dat ik geen christen kan worden, is dat ik geen verschil zie tussen christelijk en niet-christelijk gedrag ‘ >
Door Gods Woord verandert de kerk en haar omgeving.

8/ Hoe herken je een evangeliserende kerk ?
Het aangaan of hebben van relaties is van levensbelang. Vijf verbindingen op een rij :
-        God →  eredienst; waarde van intimiteit; gevoed worden
-        anderen → verbondenheid; interactie ( Hand. 20 : 7, HAvondmaal )
-        schepping → compassie; tegenover lijden Gods zorg ( Rom. 8 ‘zuchten ‘)
-        onszelf → discipelschap; je laten vormen door de Schrift
-        woorden → evangelisatie; inspirerende gemeente die uitnodigend is

9/  Een evangeliserende kerk leiden
Bij sterke leiders is er het risico van macht en misbruik van macht.
Besef dat de groei in de gemeente van God komt. Zie Paulus’  voorbeeld van de kerk als een plant ‘begieten, bemesten….groei ! ‘.
Vormen van celgroepen geeft de beste kans op actieve deelname van de leden.
Drievoudig doel (1) leef duidelijk als christen (2) wees persoonlijk in je spreken  (3) nodig een ander uit voor vervolg.  Wees als gemeente niet zo binnen-kerkelijk !

10 / Het NT. noemt evangelisatie zelden ?! → over mysterie, verlangen en veranderen.